Geschiedenis de Hooischuur

Boerenbedrijf met koeien en varkens

Oorspronkelijk zat er op de locatie een boerenbedrijf met koeien en varkens. Medio jaren zeventig van de 20e eeuw, werd in de boerderij (het hoofdgebouw van de locatie) een jongerencentrum gevestigd, dat de naam ‘Hooizolder’ droeg.

Dit centrum was bedoeld voor (werkende) jongeren uit Oudorp en tevens voor die uit de Alkmaarse wijk ‘Huiswaard’ die toen explosief groeide. In 1980 startte de Gemeente Alkmaar vervolgens, i.s.m. het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en daarbij alle hulp- en dienstverleningsinstellingen in Alkmaar, het randgroepenwerk.

De Hooizolder was een van de locaties waar straathoekwerkers informatieavonden organiseerden: over werk en werkloosheid maar ook over ‘wat zijn je rechten als je opgepakt wordt?’. In 1984 werd dit project door de Gemeente Alkmaar overgenomen en werd de Hooizolder hét randgroepencentrum van Alkmaar e.o.

Contact werd gezocht met een professionele bronsgieter en middelen werden aangevraagd bij het Ministerie onder de titel ‘Jongeren bouwen voor jongeren’ om e.e.a. te effectueren.

In het jaar daarop, 1985, werd in de maand augustus de bronsgieterij officieel gestart onder de naam ‘de Hooischuur’. De naam was direct afkomstig van de boerderij die eerder op die plaats gestaan had.

Bij de bouw van de werkplaats, moest de hooimijt die daar stond, het ontgelden. Van de 3 ijzeren roedes (staanders), moesten er 2 het veld ruimen. Tot op de dag van vandaag staat er nog steeds een van deze roedes, als een relikwie van die lang vervlogen dagen.

De Hooischuur bestaat sinds augustus 1985

Op 22 april 1986 tekende de Gemeente Alkmaar de huurovereenkomst met de stichting ‘Open Jongerencentrum de Hooizolder’ inzake de boerderij en bijbehorend erf, inclusief schuur. Met behulp van allerlei fondsen, kon in 1989 de feitelijke werkplaats van de bronsgieterij gebouwd en betrokken worden waartoe de Gemeente Alkmaar de hinderwet- en milieuvergunning verleende.

In het jaar 2000 werden de leerwerkplaatsen opgeheven en kwam de Hooischuur vanaf augustus 2000 op zichzelf te staan. Op instigatie van wethouder Eggermont vond de formele oprichting van de huidige Stichting Bronsgieterij de Hooischuur plaats en wel op 10 december 2001.

Vanaf dat moment viel de Hooischuur dus niet meer onder de stichting Impuls, maar stond volledig op eigen benen. Als stichting opgezet omdat dat vanuit de gemeente gebeurde naar feitelijk was de Hooischuur vanaf dat moment gewoon een bedrijf en heeft sindsdien ook nooit meer subsidie gekregen. Het was een bedrijf geworden dat zelf in zijn bestaan moest voorzien.

Exodus

Toen Impuls, dat samen met Maatschap in 2002 tot Kern8 fuseerde, een paar jaar daarna uit het hoofdgebouw vertrok, kwam dit jarenlang leeg te staan, werd daarna door krakers bewoond, werd in 2009 aangekocht door Woonwaard en vanaf oktober 2010 verbouwd en werd in mei 2011, door stichting Exodus betrokken (stichting Exodus richt zich op (ex) gedetineerden en begeleidt deze bij een terugkeer in de samenleving).

De Hooischuur heeft een eigen deel van het terrein met een eigen ingang (hek). Eerst stond daar alleen de schuur en in 1989 werd daar de werkplaats aan vast gebouwd.

Vechten voor haar bestaan

Vanaf het moment van zelfstandigheid in het jaar 2000, heeft de Hooischuur steeds moeten vechten voor haar bestaan. Tal van zaken lagen daar aan ten grondslag zoals subsidies die werden toegezegd maar nooit werden geëffectueerd, vrijwilligers die door te beperkte beschikbaarheid te weinig ingezet konden worden om het vak goed te leren, een administratie noodgedwongen te duur elders werd gedaan, onzekerheid over de toekomst van de locatie en economisch slechte tijden waardoor de vraag naar bronzen kunst, aanzienlijk afnam.

Verbeterde professionaliteit

Met de komst van een professioneler bestuur, kwam er ook meer stabiliteit ongeveer vanaf 2005. Er kwam een huishoudelijk regelement, een geautomatiseerd systeem voor de administratie werd gebouwd, de administratie werd zelf ter hand genomen, een volledig nieuwe website werd gebouwd, er gewerkt werd aan een nieuw vrijwilligersbestand, de professionaliteit verbeterde, de kwaliteit nam zienderogen toe en het terrein en pand werden opgeknapt.

De Hooischuur is daarmee een bronsgieterij geworden, die goed is in het leveren van maatwerk voor al die iets in brons willen laten gieten. Dat betreft dan enkel stuks of kleine series.