Organisatie

De Hooischuur is iedere dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 09:00 uur tot 16:00 uur

Iedere dag heeft een eigen ploeg en een  ploegleider, die toeziet op de voortgang van de verschillende werkzaamheden

Er wordt 1x per maand op woensdag gegoten door de gietploeg, onder leiding van Ton van Veen / Ineke Haan samen met Steven en Vincent

Het bestuur wordt gevormd door

  • Geertje Harms, voorzitter,
  • Ton Zwemmer, penningmeester,
  • Harry Konings, bestuurslid.