Wat doen wij

Het gieten en maken van bronzen voorwerpen en daarmee het ambt bewaren voor het nageslacht en de regio. Met de hoge kwaliteit die wij leveren, hopen we bestaanszekerheid voor de nabije en verre toekomst te garanderen.